Supernova* vs. AU | Match 1 Group B | Asia Surviv.io Clan War SS1 - glimmergame.com

Supernova* vs. AU | Match 1 Group B | Asia Surviv.io Clan War SS1

survivChess
Views: 501
Like: 28

23 Comments

  1. i love how ciel just looks like hes playing on a joke scrims, even in the serious cups

  2. Uầy , có anh *Ciel luôn 😀 Dảk quá =))

  3. Làm 1 đánh sách phát vể giải này được khum ông :thinking:

  4. mấy đứa kia làm gì mà có lắm mosin thế có mẹo j tìm ra mosin k

  5. AU definitely needs to improve, but since Cthulhu has exams he hasn't been able to concentrate

  6. đù Nova áp đảo luôn Chess ey bao h đấu báo tôi

  7. 2:06 sao lại có 2 hình tỉ số khác nhau cùng 1 lúc vậy survivChess ?

  8. tui mà vào đây chs là chx đc 1 giây đã chết r

Leave a Reply

Your email address will not be published.